Ikona telefónu
volajte 18118
Hero obrázok

Čo robiť v núdzi

Zabráňte ďalším škodám. Ak došlo k poruche alebo havárii vozidla je nutné vykonať všetky opatrenia podľa príslušných zákonov aby smerovali k zaisteniu plynulosti premávky, v prípade havárie uskutočniť úkony, ktoré umožnia prípadné vyšetrenie havárie políciou. Označte miesto poruchy alebo nehody v súladu s platnými predpismi o prevádzke motorových vozidiel.

Auto 1

Volajte asistenčnú službu

  • Na Slovensku volajte call centrum – 18118
  • V prípade, že potrebujete využiť naše služby v zahraničí, volajte +421 2 63532236
  • Polícia – telefónne číslo 158, prípadne 112

Refundačný formulár vozidlá

  • Pokiaľ si žiadate dodatočne preplatiť náklady spojené s asistenčným zásahom, stiahnite si náš FORMULÁR a vyplňte ho
  • K tomuto formuláru priložte originál faktúry / originál príjmového pokladničného dokladu vystavený spoločnosťou / firmou, ktorá poskytla asistenčné služby
  • Všetky dokumenty pošlite na adresu uvedenú vo formulári

Refundačný formulár domáca asistencia

  • Pokiaľ si žiadate dodatočne preplatiť náklady spojené s asistenčným zásahom v domácnosti, stiahnite si náš FORMULÁR a vyplňte ho
  • K tomuto formuláru priložte originál faktúry / originál príjmového pokladničného dokladu vystavený spoločnosťou / firmou, ktorá poskytla asistenčné služby
  • Všetky dokumenty pošlite na adresu uvedenú vo formulári
Asistenčná karta