Ikona telefónu
volajte 18118
Hero obrázok

Partneri

Tri typy obchodných partnerov Zaistenie komplexných služieb takéhoto rozsahu na území SR i v zahraničí sa nezaobíde bez úzkej spolupráce s radou partnerov:

  • Asistenční partneri na území SR
  • Asistenčné spoločnosti v zahraničí
  • Veľkoodberatelia našich služieb (poisťovne apod.)
Pri výbere partnerov a spolupráce s nimi úzkostlivo dbáme na kvalitu spolupráce na oboch stranách. Preto zaviedla naše firma systém riadenia akosti podľa ISO 9001:2000.

Auto 1

Asistenční partneri na území SR.

V súčasnosti má naša spoločnosť vytvorenú sieť cca 100 profesionálnych partnerov v SR s priemernou dojazdovou vzdialenosťou do 30 km.

Jedná sa najme o odťahové služby, servisy apod. Pretože týto partneri prichádzajú do osobného styku s našimi klientmi, vyhodnocujeme pravidelne kvalitu odvedenej práce, dojazdovú dobu a ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú spokojnosť našich klientov.

Autoklub SR logo            Kooperatíva poisťovňa

Auto 6

Asistenční partneri v zahraničí

V zahraničí spolupracujeme so zmluvnými asistenčnými firmami, ktoré majú svoju vlastnú sieť asistenčných partnerov na území dané zeme.

Našou stratégiou je mať v každé zemi minimálne jednu, optimálne dve renomované asistenčné spoločnosti.

Auto 8

Veľkoodberatelia asistenčných služieb

Typickými veľkoodberateľmi asistenčných služieb sú poisťovne, predajné reťazce automobilov, automobilky apod.

Asistenčná karta